Reply – Re: सलाम......
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: सलाम......
— by सचिन काकडे सचिन काकडे

आलेल्या नाजुक मोक्याला, मिळालेल्या जबर धोक्याला
मारलेल्या तुझ्या हाकेला, चुकलेल्या त्या ठोक्याला
समाजाच्या धाकेला, नि जखमी त्या डोक्याला
जगण्याच्या या भिकेला, लाचार सोसलेल्या टिकेला

सलाम तुम्हाला साहेब!! ........