Reply – !!प्रेमाच्या या चांदण्या राती !!
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
!!प्रेमाच्या या चांदण्या राती !!
— by prasad Mahajan prasad Mahajan
!!प्रेमाच्या या चांदण्या राती !!

 
प्रेमाच्या या चांदण्या राती 
रातराणी ही फुलली 
तुझ्या माझ्या संगतीत 
प्रित ही खुलली
लुकलुकणाऱ्या तारकांना 
चंद्रची ती ओढ
माझ्या या काव्याला 
तुझ्या रुपाची जोड 
गोरे गोरे गाल तुझे 
कानातले शोभले 
लांब काळ्या केसांमध्ये 
गुलाब ते सजले 
लावले काजळ डोळ्यांना 
ओठ ते हसरे 
हात जोडले देवाला 
ज्याने तुला घडवले


--
Regards,
Mr.Prasad C Mahajan
M.E.(CSE)
9028850154