Reply – आठवण
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
आठवण
— by Nilesh Nilesh
फुलाची ती वात आहे दीपात दडलेली ....
सनई ती गोड आहे स्वरात लपलेली .....
आठवणीचे ते पक्षी आहे घरट्यात शिरलेले ......
तूच स्वप्नात यावी म्हणून गाढ निजलेले........
निलेश \0/ ;
9975407484