Reply – विरह
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
विरह
— by prasad Mahajan prasad Mahajan


       !! विरह !!
विरहात तुझ्या एकटा
असतो उभा मी रात्री अंधारात
चंद्रतारकत होतो तुझा भास
                   तुझे ते सुंदर लाजणे
                   शोधतो मी त्यांच्यात
                  तुझ्या आवडत्या रातराणीचा
                  येतो प्रसन्न सुवास
तुझे ते इवलेसे डोळे
पाहतो मी त्यात स्वतःस
तुझी ती हाक मला रास
                 तुझा चेहरा हसता
                 पाहतो मी त्यांच्यात
                 मन वेड्या लागे तुझी आस
  
--
Regards,
Mr.Prasad C Mahajan
M.E.(CSE)
9028850154