Reply – आठवण माझी झाल्यावर
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
आठवण माझी झाल्यावर
— by manisha bangar-belge manisha bangar-belge


बघ वळून कधी मागे , आठवण माझी  झाल्यावर
तुझ्याच मागे सावली उभी असेल, माझी उन ही गेल्यावर
बघ हसून कधी, आठवण माझी झाल्यावर  
खळाळणारे हसू ,माझेच असेल तुझ्या ओठांवर  
बघ चालून दोन पावले, माझ्या दिशेने कधी आठवण माझी झाल्यावर
हात माझे  उधळीत असेल  फुले,  तुझ्या प्रत्येक पावलांवर
                                 मनिषा