Tuzi aathvan

classic Classic list List threaded Threaded
7 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tuzi aathvan

Sameer Nikam
This post was updated on .
आठवण...
गेलीस  तू  माझ्या  पासून  खूप  दूर
तरीही  जीवाला  कसली  हि  हूर हूर ..

इतक्या  सुंदर  मुली  असतानाही  तुझ्यात  मी  रमलो
तुझ्या  खोट्या  गोजिरवाण्या  रुपाला  मी  फसलो

विसरायचे  आहे  तुझे  ते  रूप .. विसरायचे  आहे  तुझे  ते  रूप
तरीही  नाही  मिटत  मनाची हि  भूक

कुठे  रमवू मी  स्वताला… कुठे  रमवू मी  स्वताला…
नाही  काळात  माझ्या  या  वेड्या  मनाला

जाशील  तू  माझ्या  मनातून  खूप  दूर
जेव्हा  माझ्या  अश्रूचा  येईल  पूर

काय  करू  काही  कळेना ……
तुझ्या  आठवणी  काही  केल्या  जाईना

रात्रीच्या  काळोखात  मी  ढसा ढसा रडलो
क्षणभर थांबून  पुन्हा  तुझ्या  आठवणीत  मी गुंतलो


विसरावे  तुला  म्हणून  रात्र  भर  ओढला  सिगारेट  चा  कश ..
पण  पहाट  होता  होता  नाही  उरला  माझ्यात  होश ..

सारे  संपले  तुझ्या  आठवणीत  
शेवटी  मीच  गेलो  मातीच्या  कुशीत ....
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Tuzi aathvan

Ameya
Wahh mitra wahh athavani jagya kelyas
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Tuzi aathvan

Pritam Patil
In reply to this post by Sameer Nikam
sahi he boss...
plz convert it in Marathi font.. :)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Tuzi aathvan

Vidyanand
In reply to this post by Ameya
Kya bat!! Kya bat!! Kya bat!!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Tuzi aathvan

Dilip Nikam
In reply to this post by Sameer Nikam
Kay Shayar.....

Jhakasssssss....
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Tuzi aathvan

yogesh naik
In reply to this post by Sameer Nikam
1 number na....!!!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Tuzi aathvan

NIKHIL RANDIVE
In reply to this post by Sameer Nikam
KHUPCH SUNDAR