.........TRUE नात.........

classic Classic list List threaded Threaded
13 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

.........TRUE नात.........

भरत लक्ष्मण घराळ
                                  ● नात ●

नात्यांच्या बंधामधे बांधलेल एक नात असाव ,
तुझ नि माझ आपल एक जग असाव ।

जिथे तुझ सर्वकाही मी असलो तरी तुझ्या श्वासाच कारण मी नसाव,
कारण तुला श्वास घेण्यासाठी माझ असन महत्वाच नसाव ।

जिथे तुझा आनंद मी असलो तरी तुझ्या दुःखाच कारण मी नसाव ,
कारण तुला दुःख देण्याइतक मी कधीच कठोर नसाव ।

शेवटी डोळे मिटाताना पाहिले तू नंतर मी मिटावे,
कारण माझे मिटलेले डोळे पाहून तुला दुःख न व्हावे ।


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: .........TRUE नात.........

ASHWINI
MAST
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: .........TRUE नात.........

भरत लक्ष्मण घराळ
Thanks
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: .........TRUE नात.........

KAVYA
In reply to this post by भरत लक्ष्मण घराळ
NICE ONE...
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: .........TRUE नात.........

भरत लक्ष्मण घराळ
Thanks kavya....
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: .........TRUE नात.........

Ankita patil
In reply to this post by भरत लक्ष्मण घराळ
खूप छान.....
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: .........TRUE नात.........

भरत लक्ष्मण घराळ
Thanks ankita...
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: .........TRUE नात.........

saraswati dhaygude
In reply to this post by भरत लक्ष्मण घराळ
khupch best aahe....very good.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: .........TRUE नात.........

भरत लक्ष्मण घराळ
Thanks saraswati
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: .........TRUE नात.........

Sachin bhadre
In reply to this post by भरत लक्ष्मण घराळ
Mast
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: .........TRUE नात.........

भरत लक्ष्मण घराळ
Thanks sachin...
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: .........TRUE नात.........

Ravikolhal
In reply to this post by भरत लक्ष्मण घराळ
nice
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: .........TRUE नात.........

भरत लक्ष्मण घराळ
Thank you ravi...