Laghu-Katha--Khari Sammpatti

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Laghu-Katha--Khari Sammpatti

Hemantkumar Bhoye


Khari Sammpatti.docx (26K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Laghu-Katha--Khari Sammpatti

Nandankumar Kandepohe
ahahaha kiti surekh laghukatha. sarvani avashya vaachaavi ashi. kalshaat thevaavi. sundar sundar atisundar
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Laghu-Katha--Khari Sammpatti

ankita
In reply to this post by Hemantkumar Bhoye
मला वाटतं आपण चंद्रावर राहता आणि कट्ट्यावर पोस्ट करता . जरा मराठी भाषा कळली तर बरे होईल. एक काम का करत नाही आपण आपला मोबाईल नंबर द्या किव्हा मेल आय डी द्या पुढची कामगिरी मी करते . आपण कशाला त्रास घेता आणि उगाच पोस्ट करून दुसऱ्यांना देता . कट्टा आहे आणि त्याचा थोडातरी मान राखा . हि नम्र विनंती . आपल्या आई वडिलांना माझा नमस्कार सांगा . मीच आले असते पण चंद्रावर येत येत नाही म्हणून .


तुमची चंद्रिका किंवा अंकिता

विनंती : कट्ट्यावर चोरांचा सुळसुळाट फार वाढला आहे तेव्हा कट्टा समितीने यात लक्ष घातले तर बरे होईल .
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Laghu-Katha--Khari Sammpatti

Hemantkumar Bhoye
Kuni Rajhansasarkhe aste tar kuni kavlyasarkhe............
Ankita tai aaplya Margdarshana Baddal Khup Khup Dhanyawad...Ani Ho Chandrawar yeun ugich damu naka...HK.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Laghu-Katha--Khari Sammpatti

ankita
In reply to this post by Hemantkumar Bhoye
अहो तुम्ही इंग्लिशमध्ये मराठी छान लिहिता पण जे कट्ट्यावर लिहिता ते वाचता आले तर चंद्रावर येण्याची गरज नाही . आपला मेल आय डी  मिळेल का ? मला वाटत , मी आपली संवेदना आणि आम्हा सर्वांची वेदना जी आपण कट्ट्यावर वेळोवेळी पोस्ट करता ते एकदा इ साहित्य समितीला कळवले पाहिजे . म्हणजे कट्ट्याची शोभा यात्रा तरी बंद होईल . नाही का ......
नाही का ....

कुठे तरी ऐकल्यासारखं वाटत...   नाही का ...... नाही का ...... नाही का ......


आपली आभारी

चंद्रिका किंवा अंकिता

नाही का ...... नाही का ...... नाही का ......