कविता II अजून एक चान्स तू घ्यायला हवा होता II

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता II अजून एक चान्स तू घ्यायला हवा होता II

Siddheshwar Vilas Patankar

अजून एक चान्स तू घ्यायला हवा होता

ठाऊक मजला ठिकऱ्या ठिकऱ्या उडाल्यात  

निवड चुकली जरी तुझी पहिली

तरी अजून एक हात धरायला हवा होता II

हि वाट नयनांनी खुलते

स्पर्शाने फुलते

रमते मन सदैव त्यात

अचानक सत्य येता बाहेर

अकस्मात होतो मनावर आघात II

अपघात घडतच असतात

अशा फैरी नित्य झडतच असतात

म्हणून मनाची बंदूक म्यान करायची नसते

पुन्हा नव्याने उठून अजून एक फैरी झाडायची असते II

विसरायचे ते सारं काही

आता कशात मन रमत नाही

असं पुन्हा म्हणायचे नाही

पंख छाटलेले नसतात ,असे बंदिस्त अंतरी ते

पुन्हा फुलवून सारे ,घे कवेत आकाश ते

सोड भूत पाश जुने , अजून एक नवा चान्स घे II


सिद्धेश्वर विलास पाटणकर C
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता II अजून एक चान्स तू घ्यायला हवा होता II

Amruta
khup chan..........
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता II अजून एक चान्स तू घ्यायला हवा होता II

Siddheshwar Vilas Patankar
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
धन्यवाद
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास