कविता II तो स्पर्शच नवा होता II

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता II तो स्पर्शच नवा होता II

Siddheshwar Vilas Patankar

तो स्पर्शच नवा होता

का कुणास ठाऊक

भासे हर एक भेटीची, अपूर्वाई

उमजे ना मज कारण

का तो कायम हवा होता II

चुकून लागलेल्या धक्क्याने

भवताली दाट धुके झाले

सुचले नाही क्षणभर

मन कायमचे मुके झाले

भर ग्रीष्मात मज बाधला

प्रेम शिशिराचा गारवा

कारण , कारण ..... कसं सांगू तुम्हाला

तो स्पर्शच नवा होता II

शुष्क होते मन माझे

सत्वास मी जागलो

का जाणे सैरभैर

धक्क्यापरी वागलो

हळू हळू अंतराने

रंग घेतला नवा

पालवी ती जागोजागी

देठ झाला हिरवा

कारण , कारण ..... कसं सांगू तुम्हाला

तो स्पर्शच नवा होता II


सिद्धेश्वर विलास पाटणकर C
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता II तो स्पर्शच नवा होता II

विजया केळकर
कविता एक    नवा  स्पर्श करून जाते मनास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता II तो स्पर्शच नवा होता II

Siddheshwar Vilas Patankar
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
धन्यवाद मॅडम . आपल्या सुंदर अभिप्रायाबद्दल धन्यवाद . मी आपल्या कवितेला प्रतिक्रिया देणाराच होतो इतक्यात आपला अभिप्राय झेपावला .

पाटणकर
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता II तो स्पर्शच नवा होता II

yogesh sonawane
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
good one . Nice poem
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता II तो स्पर्शच नवा होता II

Siddheshwar Vilas Patankar
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
धन्यवाद मित्रा
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास