कविता II आपुल्या नात्याचा शिलालेख कल्पला II

classic Classic list List threaded Threaded
10 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता II आपुल्या नात्याचा शिलालेख कल्पला II

Siddheshwar Vilas Patankar
आपुल्या नात्याचा शिलालेख कल्पला

विषाद नव्हता मनी तो कसला

ना होती मनीषा अन विजिगीषा

पाषाण शोधण्यातच  हया गेली

अनभिज्ञ ,घन अन नाजूक बंधन

अक्षय संचयात किल्मिषे दाटली

पृथ्थककरणात अन निरूपणात

कैक अमावास्यां पौर्णिमा लोटली

भ्रमिष्ट अस्थिपंजर

शोध कूर्म गतीने पाषाणाचा

अनिर्वचनीय बंधनात अविरत

सोबतीने शोध अस्तित्वाचा

अनावृत  वैचित्र्य अनाहूत गाठे

यथास्थित स्थितिस्थापक

क्षणभंगुर वाटे

शिरस्त्राण बलिदान ती ज्येष्ठ नाती

पाषाण शोधण्यात दिली मूठमाती

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर C  
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता II आपुल्या नात्याचा शिलालेख कल्पला II

ashok
Nice imagination. Hats off
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता II आपुल्या नात्याचा शिलालेख कल्पला II

Siddheshwar Vilas Patankar
धन्यवाद मित्रा , सुंदर अभिप्रायाबद्दल मंडळ आभारी आहे .

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता II आपुल्या नात्याचा शिलालेख कल्पला II

nandadeep sardar
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
Enjoyed this one too. God bless you dear.

Nandadeep
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता II आपुल्या नात्याचा शिलालेख कल्पला II

Ankita patil
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
**नेहमीसारखं अप्रतिम शब्दांची सुरेख मांडणी ...**
तुमचे लेख आणि कवितांमुळे  माझे शब्ध ज्ञानात भर पडत आहे...
असेच सुरेख लिहावे ...
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता II आपुल्या नात्याचा शिलालेख कल्पला II

Siddheshwar Vilas Patankar
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
धन्यवाद
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता II आपुल्या नात्याचा शिलालेख कल्पला II

janmejayraaje
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
अजून एक आवडलेली सुंदर हृदयस्पर्शी कविता .  

जन्मेजयराजे  मोहितेपाटील
कोल्हापूर
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता II आपुल्या नात्याचा शिलालेख कल्पला II

Siddheshwar Vilas Patankar
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
धन्यवाद मोहिते पाटील साहेब. हि कविता लिहिताना मी स्वतः फार भारावून गेलो होतो . माझी देखील आवडती कविता आहे . नाती आणि त्यामुळे होणारी मनाची धूळधाण व्यक्त केलेली आहे .

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता II आपुल्या नात्याचा शिलालेख कल्पला II

jayesh Dabhi
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
nice poem
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता II आपुल्या नात्याचा शिलालेख कल्पला II

Siddheshwar Vilas Patankar
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
thanks alot jayesh saaheb.

Regards
Patankar
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास