कविता :: II माझ्या गुप्तशत्रूसाठी II

classic Classic list List threaded Threaded
7 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता :: II माझ्या गुप्तशत्रूसाठी II

Siddheshwar Vilas Patankar
जाईन  तिथं वैरी निर्माण करी

प्रत्येक क्षेत्रात आपण बॉस हाय

नाद नको वैऱ्या  आता

प्रतिभा आपली खास हाय II  

तेच तेच शीळं टाकून

मला बुजवू नको साहित्याच्या पानावरून

डोक्यातली ठिणगी आता आग झालीय

जाळून टाकीन तुला भस्म करून II

हा अर्जुन पुन्हा जन्मलाय

नव्याने भेद करायला

तुला उसंत पण मिळणार नाही क्षणभर

पुन्हा खेद करायला II

भिडून देत प्रतिभा असेल तर प्रतिभेशी

मग जन्मेल नव्याने शब्दांचे लेणे

समोरून वार कर मित्रा

हेचं तुझ्यापाशी मागणे II   C


सिद्धेश्वर विलास पाटणकर C
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता :: II माझ्या गुप्तशत्रूसाठी II

yogesh sonawane
THE BEST TO READ IN FRONT OF FRIEND CUM ENEMY.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता :: II माझ्या गुप्तशत्रूसाठी II

siddheshwar
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
Thanks Yogesh Saaheb once again
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता :: II माझ्या गुप्तशत्रूसाठी II

arun bodaade
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
सुंदर आहे कविता अन लिहिल्याबद्दल धन्यवाद . नुकतीच ज्याला ऐकवायची होती त्याला ऐकवली . चांगलीच जिव्हारी लागली . मलापण तेच पाहिजे होते .

अरुण बोदाडे
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता :: II माझ्या गुप्तशत्रूसाठी II

Siddheshwar Vilas Patankar
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
Thank you very much Mitraa. My one of the lovable poem.
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता :: II माझ्या गुप्तशत्रूसाठी II

saumyaa
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
nice poem
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता :: II माझ्या गुप्तशत्रूसाठी II

Siddheshwar Vilas Patankar
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
धन्यवाद
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास