कविता :: II तुझा निरोप घेताना II

classic Classic list List threaded Threaded
12 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता :: II तुझा निरोप घेताना II

Siddheshwar Vilas Patankar
तुझा निरोप घेताना

मन दाटून आले

का कुणास ठावूक

पण माघारी फिरताना

मनी धैर्य कोठून आले

मन हिमाच्छादित गोठले होते

विचारांनी वेढले होते

हात हलत होते

निव्वळ तुझ्या हातांना प्रतिक्रिया म्हणून

डोळे स्तब्ध होते

हातांचे खेळ बघून

आठवणींचा भृंग पिंगाया लागला

क्लेशांचा अरी जोर धराया लागला

जवळच एका पारावर बसून

समस्त आठवणीना एक करून

वाज वळू लागलो

अश्रुनी दिवा भरून

माघारी चालू लागलो   Շ

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर Շ
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता :: II तुझा निरोप घेताना II

yogesh sonawane
nice poem
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता :: II तुझा निरोप घेताना II

siddheshwar
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
Thanks Yogesh Saaheb once again
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता :: II तुझा निरोप घेताना II

arjun
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
nice one
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता :: II तुझा निरोप घेताना II

Siddheshwar Vilas Patankar
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
dhanyavaad Mitraa
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता :: II तुझा निरोप घेताना II

suhas
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
छान..
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता :: II तुझा निरोप घेताना II

Ankita Patil
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
सुंदर
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता :: II तुझा निरोप घेताना II

Siddheshwar Vilas Patankar
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
धन्यवाद
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता :: II तुझा निरोप घेताना II

dhruv
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
very nice poem.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता :: II तुझा निरोप घेताना II

Siddheshwar Vilas Patankar
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
Thank you Dear. Take care of your mom and dad and family. Take care
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता :: II तुझा निरोप घेताना II

Vihaan Gokhale
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
Sundar aahe. Halki Fulki aani bhaavanasparshi.

vihaan
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता :: II तुझा निरोप घेताना II

Siddheshwar Vilas Patankar
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
धन्यवाद गोखले साहेब .

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास