कविता :: II बळीराज किंकर अख्नंडीत माझे II

classic Classic list List threaded Threaded
9 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता :: II बळीराज किंकर अख्नंडीत माझे II

Siddheshwar Vilas Patankar
छन्दीष्ट्य वातावरणी
जर्जर धारा हि सारी
जरब कायम असे दिनकराची  
दुर्भिक्ष्य ते जान्हवीचे पाणी II

यति नग सारे
काष्ठ मांडी हाट सारा
त्रागा मरुत वाही
रिक्त अंबार सारे II

कंगाळ बळीराज
करी मख
घेउनि नांगर हाती
अर्ध्वयु अवतरती स्वअभ्युदयासि II

अक्षर आरोहण अर्ध्वयु
ते साधे
अनृत अनुज मानुनी
बलीराजासी
उध्रुत उधम इंद्रजाल सारे
बळीराज किंकर अख्नंडीत माझे II


कवी :: सिद्धेश्वर विलास पाटणकर
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता :: II बळीराज किंकर अख्नंडीत माझे II

Pramod
nice
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता :: II बळीराज किंकर अख्नंडीत माझे II

Siddheshwar Vilas Patankar
धन्यवाद मित्रा .

हि माझी सर्वात आवडती कविता आहे .  वाचकाना अजून च्छान समजावी म्हणून मी काही शब्द अर्थ सांगत आहे

किंकर = दास

मख = यज्ञ , हाट = बाजार , अर्ध्वयू = पुढारी , अक्षर = सतत , आरोहण = उत्कर्ष , काष्ट= सुकलेली झाडे , अंबार = गोदाम ,
कंगाळ = वाळलेला , अर्धमेला
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता :: II बळीराज किंकर अख्नंडीत माझे II

डॉ. सतिष पिंगळे
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
अति सुदंर कविता
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता :: II बळीराज किंकर अख्नंडीत माझे II

siddheshwar
Thanks Satish
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता :: II बळीराज किंकर अख्नंडीत माझे II

sandeep kotwal
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
khup chan aahe
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता :: II बळीराज किंकर अख्नंडीत माझे II

siddheshwar
Dhanyavaad Mitraa, yaa website var aalyaabaddal. Mandal Aabhaari aahe.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता :: II बळीराज किंकर अख्नंडीत माझे II

dipak jagdaale
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
नमस्कार कवी महाराज

लॅब सोडून शेती चालू केली काय . शेतकऱयांच्या दुःखात हात घालून काळीज बाहेर काढलंय बघा . खूप छान लिहिली आहे . चालून द्या असेच .
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता :: II बळीराज किंकर अख्नंडीत माझे II

siddheshwar
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
Not yet. Anyway thanks