॥ माधुरी मला नेहेमी चोरून बघायची ॥

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

॥ माधुरी मला नेहेमी चोरून बघायची ॥

Siddheshwar Vilas Patankar

माधुरी मला नेहेमी चोरून बघायची

ऐश्वर्या तर मी बाहेर पडताच

माझ्या मागेच लागायची

कसाबसा मी घरातून निघायचो

तोंड लपवत लपवत कॉलेजात जायचो

कधी एकदा सुटतेय कॉलेज

असं नेहेमी वाटायचं

कठीण असत रे मित्रा , असा चेहरा घेऊन बाहेर पडायचं

नेहेमी भीती वाटायची

कंटाळलो होतो देऊन देऊन नकार

त्या आपल्या माझ्या मागे मागे

घेऊन फिरायच्या कार

काय बघितलं असेल राव, माझ्यामधी

मी आपला चापून तेल लावायचो

नि राहणी एकदम साधी

कॉलेजातले सर्व जण बेछूट जळायचे

मी एकदा एंट्री मारली

कि सर्व घरी पळायचे

हेच कारण असेल बहुधा

दोघीनी मला छळायचे

त्यांना कोण भेटतच नसेल

म्हणून माझ्या मागं लागायचे

एकदा ठरवून मनाशी

केला पक्का निर्धार

तुम्ही दोघीही आवडत नाही

असं सांगून केला पलटवार

रडून रडून नाके लाल दोघींची

रुमालही पिवळे नि ओले

जगण्यात आता राम नाही उरला

ऐकून पोटात आले गोळे

मी तुरंत घेऊनि युटर्न

सांगून टाकला भावी बायकोचा पॅटर्न

दोघीनी बांधली मनाशी खूणगाठ

टाकला लास्ट गियर , थेट पडद्यावर

मी होतो राव त्यांचा खरा गॉडफादर

आजचं दिवास्वप्न सपाट

भेटूया पुढील स्वप्नात  
सिद्धेश्वर विलास पाटणकर C
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास