पाठीवर मारा, नका पोटावर मारू

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

पाठीवर मारा, नका पोटावर मारू

Sachin prakash bhadre
 शेतकर्‍यांची भावना मांडणारी कविता आहे.

 कवितेचे नाव :- पाठीवर मारा, नका पोटावर मारू

                 पाठीवर मारा, नका
                                 पोटावर मारू 

              पाठीवर मारा, नका  पोटावर मारू
              गरिबाला आश्वाशनाचे पेढे नका चारू
              तूमचा आश्वाशनाचा पूर हर इलेक्शनला येतो
               गरिबाच्या भावनेला वाहूनिया नेतो
              मी आहे तूमच्या पाठीशी म्हणून मत तूम्ही घेता
              गेल्यावर तिकड लाथा पोटावर देता
              गरिबाला लुटून तुमचे घर नका भरू
              पाठीवर मारा, नका  पोटावर मारू 
              गरिबाला आश्वाशनाचे पेढे नका चारू

              सातबारा गरिबानंचा भरला आहे कर्जानी
              तूम्हा दुःख आमच कळत नाही पाठवलेल्या अर्जानी
              उद्योजकानंचे कोटी कर्ज माफ तूम्ही करता
              सातबारा गरिबानंचा सांगा  कोरा कधी करता
              आमच्या पोटावर मारून नका पोट तूमचे भरू
              पाठीवर मारा ,नका  पोटावर मारू
              गरिबाला आश्वाशनाचे  पेढे नका चारू

               सातबारा कोरा करन्यास का? वाजतात बारा
               कर्ज माफी मागन्यान का? चठतो तुमचा पारा
               गरिबानंच्या गळ्यात आहे कर्जाचा फास
               कर्ज माफ होन्याची लागली डोळ्याला आस
               सरकार गरिबां कडं बघा पाहुन पाठ नका फिरू
               पाठीवर मारा,नका  पोटावर मारू
               गरिबाला आश्वाशनाचे  पेढे नका चारू

               काल दुष्काळाला कंटाळून गेला माझा बाप
               फना काढुन ऊरावर घाव करतो कर्जाचा साप
              मुली लग्नाला चार, अन् कर्ज डोईवर
              सावकाराची गाडी येते रोज घरा समोर
              सरकार राजकारणात नका आम्हा गरिबानंला घेरू
              पाठीवर मारा, नका  पोटावर मारू
              गरिबाला आश्वाशनाचे पेढे नका चारू

              नेते सारच नेता तुम्ही थोड देता कधी सांगा
              तुमच्या आश्वाशनाच्या पावसान आता भरली सारी गंगा
               तुमच्या आश्वासनांनी नेते हो आमची भाकर भाजना
              का? ? संसदेत मुद्दा आमचा  जोमात गाजना
             चला हक्कासाठी संसदेत  सरकारला घेरू
                   घेरता...
             पाठीवर मारा, नका पोटावर मारू
             गरिबाला आश्वाशनाचे पेढे नका चारू

              पुरे झाले   आश्वाशन आता परिवर्तन करा
             विसरून राजकारण कास विकासाची धरा
              विकसनशील देश चला विकशित करू
                     करता...
             पाठीवर मारा, नका   पोटावर मारू
             गरिबाला आश्वाशनाचे  पेढे नका चारू

             नको तुमचा हात आम्हा नको तुमचा बाण
              नको रेल्वेची इनंजिन अन् नको कमळाची  पान 
               जगभरात गाजला पहिजे पक्ष भारतीयांचा नवा
               मानुसकिला जपनारा पक्ष मानसाचा हवा
              पुरे झाले आपलेच घर भरन  जरा विचार त्यांचा करू
                पाठीवर मारा, नका पोटावर मारू
             गरिबाला आश्वाशनाचे पेढे नका चारू.

                     धन्यवाद ।।

               नाव :-  सचिन प्रकाश भद्रे
              रा. संगम ता.धर्माबाद जि. नांदेड
         आभियंत्रिकी  तृतीया वर्षे  (civil) 
        श्रीयश आभियंत्रिकी आणि तंत्रज्ञान  महाविद्यालय                   औरंगाबाद, 
मो. नं :- ७०३०५१२८२९
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: पाठीवर मारा, नका पोटावर मारू

Sachin prakash bhadre
Thanks for watching my poem