एक चारोळी 'बहीण'

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

एक चारोळी 'बहीण'

Ashish Kalsarpe
एक चारोळी 
---"बहीण "----
:::::::::::::::::::
भावाच्या दीर्घायुष्यासाठी
प्रार्थना करी देवाशी....
भावांची अतिलाडकी
राखी बांधे हाताशी.....
....................................
-आशिष ऋषी काळसर्पे
हनुमान वार्ड, देसाईगंज (वडसा)
जिल्हा - गडचिरोली 441 207
.
फेसबुक-Ashish Kalsarpe
Follow on इंस्टाग्राम-@imashukalsarpe9
Email- ashishkalsarpe9@gmail.com
what's app+contact - 9657652766