कविता ॥ माझ्यासारखं प्रेम कुणी केलंच नाही ॥

classic Classic list List threaded Threaded
15 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता ॥ माझ्यासारखं प्रेम कुणी केलंच नाही ॥

Siddheshwar Vilas Patankar

माझ्यासारखं प्रेम कुणी केलंच नाही

मस्त आलिशान घर होतं

दिमतीला गाडी न नोकर होते

अन मी सारखी तुझ्यामागं पळत होते ॥

लग्नही असंच पळून केलं

पण तुझं घर बघताच, मन पार गळून गेलं

जणू सुरु झालं नाही तोवरच संपलं

एवढयाश्या घरातच सारं सुरु झालं

जिथे चूल होती तिथेच मोरी होती

आपल्याच घरात मुतायची चोरी होती

चहा झाला कि हात लांब करून दिला

 जमीन जशी पावला पावलांसाठी भिकारी होती ॥

जोरात बोललं तर शेजारून यायचं उत्तर

भांडं पडलं तरी शेजारी जमायचे सत्तर

घर पार भरून जायचं

प्रश्न सदैव पडला , आता पुढचं आयुष्य कसं उडायचं ? ॥

सकाळी शौचास तर हि गर्दी उसळलेली

ते पाहून तर मी खालीच कोसळली

ह्या भल्यामोठ्या लागल्या होत्या रांगा  

आत्ता प्रेमात अजून काय काय करायचं असतं ते सांगा ॥

मी देखील घेऊन उभी होती लोटा

पोटातून हळूहळू खाली सरकत होता गोळा मोठा

करू लागले मी देवाचा धावा

मनोमन वाटू लागले घरी संडास असावा ॥

आधी कधी वाटली नव्हती एव्हढी त्याची थोरवी

पण आता मात्र वाटत होते

कि हि जी आलीय ती संडासातच व्हावी

बाप माझा वाटू लागला मला परमेश्वर

ज्याने एवढं सुखात ठेवलं होतं अन दिलं होतं आलिशान घर ॥


सिद्धेश्वर विलास पाटणकर C
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता ॥ माझ्यासारखं प्रेम कुणी केलंच नाही ॥

सचिन विभूते
वाह मस्तय, आवडल आपल्याला
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता ॥ माझ्यासारखं प्रेम कुणी केलंच नाही ॥

दादा जमदाडे
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
अलीकडच्या पिढीच्या डोळ्यात अंजन घालणारी आपली कविता आहे. जय महाराष्ट्र

दादा जमदाडे  
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता ॥ माझ्यासारखं प्रेम कुणी केलंच नाही ॥

Siddheshwar Vilas Patankar
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
धन्यवाद विभुते साहेब आणि जमदाडे साहेब . आपल्या अभिप्रायान्बद्दल मी आपला आभारी आहे

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता ॥ माझ्यासारखं प्रेम कुणी केलंच नाही ॥

Vijay
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
Jhakas leka
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता ॥ माझ्यासारखं प्रेम कुणी केलंच नाही ॥

Siddheshwar Vilas Patankar
धन्यवाद मित्रा
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता ॥ माझ्यासारखं प्रेम कुणी केलंच नाही ॥

Pranita Nagrale
In reply to this post by सचिन विभूते
Mast aahe sir tumchi Kavita mala avdli
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता ॥ माझ्यासारखं प्रेम कुणी केलंच नाही ॥

Siddheshwar Vilas Patankar
Dhanyvaad mam....

Regards

Patankar
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता ॥ माझ्यासारखं प्रेम कुणी केलंच नाही ॥

Unknown
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
sundar kavita
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता ॥ माझ्यासारखं प्रेम कुणी केलंच नाही ॥

Siddheshwar Vilas Patankar
धन्यवाद ..........
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता ॥ माझ्यासारखं प्रेम कुणी केलंच नाही ॥

nilesh ghag
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
Wah kya baat hai. Good one 😊  😁 G
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता ॥ माझ्यासारखं प्रेम कुणी केलंच नाही ॥

Ramchandra Jadhav
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
सर आजच्या काळात शौचालयाचा महत्ती सांगणारी कविता
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता ॥ माझ्यासारखं प्रेम कुणी केलंच नाही ॥

Suraj Gaikwad
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
Reality aahe ti Lagnanantrchi ___Khaskarun Love Marriage chi
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता ॥ माझ्यासारखं प्रेम कुणी केलंच नाही ॥

vedant parab
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
chaan zaali aahe. sandeshpan vyavasthit pohochala aahe.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता ॥ माझ्यासारखं प्रेम कुणी केलंच नाही ॥

Siddheshwar Vilas Patankar
धन्यवाद वाचक मंडळ ... आभारी आहे .. आम्हावर असाच लोभ असू द्या ...


पाटणकर
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास