येईल मि

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

येईल मि

bajirao pandav
अवश्य मी येईल बोलाविता
   तु अवाज दे
अवश्य मी तरेन जलसिंधु
  तु आवाज दे
उठतील तरंग स्तब्ध जलावरीही
घोंगावेल वारा माडातुनी
हलतील बद्ध नौकाही ग
तु खरंच एकदा
अवाज दे !
पहाटतारा निखळताना
तु अवाज दे
प्राजक्त कुसम भुवरी झडताना
तु आवाज दे
बरसेल त्या दवतृणावरी
शहारुन उठतील रोम शरीरी
लहर सुखाची उठेल जर ही ,
आठवेल मि ह्या वेळी गं !
तर
         तु खरच एकदा
           आवाज दे ,
            

बाजी
baji
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: येईल मि

विजया केळकर
    कविता छान, पण शुध्दलेखनाकडे लक्ष अवश्य द्यावे .
जसे ' येईल मि ' ऐवजी  ' येईन मी 'असावे असे वाटते. विचार अवश्य करावा.
लेखन उठावदार होण्यास मदत होते
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: येईल मि

bajirao pandav
thanks for suggestion .
  mi nxt time pasun tashi kallaji ghein .
tya poem madhe mazi regional words aalele aahet
baji
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: येईल मि

bajirao pandav
In reply to this post by विजया केळकर
thanks for suggestion .
  mi nxt time pasun tashi kallaji ghein .
tya poem madhe mazi regional words aalele aahet
baji
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: येईल मि

Rahul vedpathak
In reply to this post by bajirao pandav
आणखी काही वेगळे देता आले तर आवश्य दया या कवितेतून..