बी प्रॅक्टीकल

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

बी प्रॅक्टीकल

Shashank kondvilkar
"बी प्रॅक्टीकल"

'हृदयात' कुणाला बसवण्यापुर्वी..
समोरच्याचं 'मन' वाचता यायला हवं,
कारण प्रत्येक 'चेह-याच्या' स्वभावामागे..
'प्रामाणिकपणाचं' लेबल असतं नवं.

- शशांक कोंडविलकर
Shashank kondvilkar
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: बी प्रॅक्टीकल

Nikita
wa kya baat hai..nice lines
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: बी प्रॅक्टीकल

ankita
In reply to this post by Shashank kondvilkar
दादा हि बघ ती पोस्ट जी  मागच्या १५  डिसेम्बरला २०१६ मध्ये तू टाकली होतीस  . बी प्रॅक्टिकल पार्ट नंबर १

आपली कृपाभिलाषी

अंकिता