स्वाभिमान

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

स्वाभिमान

MANOJKASTURE
रांगेत उभं राहताना लोकांचा,
स्वाभिमान होतो जागा.
ए टी एम च्या बाहेर रांगा,
आणि सीमेवरून काढतात धावा.

स्वतःच्या पैशासाठी राहावं लागत उभं,
बघा बघा आमच्या दैना बघा.
पीक्चरच्या तिकिटाला राहतात उभा,
तेव्हा होत नाही स्वाभिमान त्यांचा जागा.

काही राजनैतिक लोक,
घेतात याचा फायदा.
सोबत हजारोंचा ताफा अन ,
४००० साठी, रांगेत उभा.

आमचा जवान गोळी खाऊन,
होतो देशासाठी हुतात्मा.
तरी रांगेतल्या लोकांचा,
असा कसा होतो स्वाभिमान जागा.