बाप हा ताप नसतो, पोरा

classic Classic list List threaded Threaded
28 messages Options
12
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

बाप हा ताप नसतो, पोरा

Siddheshwar Vilas Patankar
बाप हा ताप नसतो, पोरा

आईचा  पदर पकडून चाललास

खूप खूप मोठा झालास

विसरलास लेका बापाला

आता उगा करतोयस तोरा II

घास जरी आईने दिला

तरी घासत तो बापच होता

त्या तुमच्या पोटासाठी

इतरांसमोर वाकत होता

त्याच्या वाकण्याने तुला

कणा दिला

मान मरातब मिळाला

अन तू लेका सर्व विसरला II

 दुध नाही पाजले

पोटात नाही वाढवले

पण ते दिवस मोजणारा तोच होता

तुझ्या आगमनाने आनंदाश्रू गाळणारा तोच होता

तुला रडताना बघून

तळमळणारा पण तोच होता II

आरं त्यो जर रडला असता

तर तू कसा रं वाढला असता

तुमहाला वाढताना बघून

तो मात्र जगासमोर कायम वाकत होता

तो ताप नव्हता

तो तुझा बाप होता , फक्त तुझा बाप होता II

 
सिद्धेश्वर विलास पाटणकर C
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: बाप हा ताप नसतो, पोरा

Abhijeet
zakas mitra todalas re
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: बाप हा ताप नसतो, पोरा

Siddheshwar Vilas Patankar
धन्यवाद मित्रा

हे सर्व मला  झाल्यावर सुचलं
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: बाप हा ताप नसतो, पोरा

raviraj bhange
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
great yaar.....
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: बाप हा ताप नसतो, पोरा

Siddheshwar Vilas Patankar
Thanks Dear

Thanks alot for understanding grievances of father.

Siddheshwar
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: बाप हा ताप नसतो, पोरा

ashok
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
Saluting your thoughts. Very very nicely written.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: बाप हा ताप नसतो, पोरा

suyog tilak
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
हि कविता च्छान लिहिली आहे आणि ती काळाची गरज आहे . लेखन  कौशल्य सुरेख उत्तम आहे . एकंदरीत तुमच्या सर्व कविता वाचनानंतर सांगावे किंवा नमूद करावेसे वाटते . असेच नितांत अन सहजसुंदर लेखन करा म्हणजे लवकर कीर्तीस पावाल .

सुयोग टिळक
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: बाप हा ताप नसतो, पोरा

Siddheshwar Vilas Patankar
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
धन्यवाद माझ्या अनोळखी मित्रा , सुंदर अभिप्रायाबद्दल मंडळ आभारी आहे .

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: बाप हा ताप नसतो, पोरा

Siddheshwar Vilas Patankar
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
डोळे पाणावले कविता वाचताना . खूप मार्मिक अन भावनाप्रधान आहे .

संचिता
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: बाप हा ताप नसतो, पोरा

Siddheshwar Vilas Patankar
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
धन्यवाद मॅडम . आपल्या सुंदर अभिप्रायाबद्दल धन्यवाद .

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: बाप हा ताप नसतो, पोरा

SS sawant
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
very nice
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: बाप हा ताप नसतो, पोरा

Siddheshwar Vilas Patankar
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
Thank you very much Sawant Saaheb
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: बाप हा ताप नसतो, पोरा

sanjay jadhav
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
खरंच छान आहे . हृदयद्रावक विचार व्यक्त झाले आहेत कवितेतून.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: बाप हा ताप नसतो, पोरा

Siddheshwar Vilas Patankar
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
Thanks Mitraa. Mandal abhaari aahe abhiprayaabaddal
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: बाप हा ताप नसतो, पोरा

nandadeep sardar
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
Great yaar, nice poem
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: बाप हा ताप नसतो, पोरा

Ankita patil
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
वा ..**खूप सुंदर मांडले आहे वडिलांचे मन आणि त्यांचे कर्तृत्व...**
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: बाप हा ताप नसतो, पोरा

Siddheshwar Vilas Patankar
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
धन्यवाद
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: बाप हा ताप नसतो, पोरा

विजया केळकर
In reply to this post by Abhijeet
   कविता छानच
विचारवंतास अनुभवाची जोड मग, मग यश हजरच समजावे
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: बाप हा ताप नसतो, पोरा

Siddheshwar Vilas Patankar
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
धन्यवाद मॅडम . आपल्या सुंदर अभिप्रायाबद्दल धन्यवाद .

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: बाप हा ताप नसतो, पोरा

janmejayraaje
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
सुंदर हृदयस्पर्शी कविता . व्यक्त झालेले विचार अन त्या सर्व पित्यांस मानाचा मुजरा अशी कविता .

जन्मेजयराजे  मोहितेपाटील
कोल्हापूर
12