वारकरी

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

वारकरी

गणेश म. तायडे
डोईवर सुर्य। अनवाणी पाय॥
चालला प्रवास। तुझ्या रूपे॥१॥

मनी कल्लोळ। मन चलबिचल॥
शांत करीसी। वादळ मनीचे॥२॥

तहाण भुक। सुख दुःख॥
हरवले सारे। तुज चरणी॥३॥

बहु आशिर्वाद। मायेची साथ॥
मजला द्यावे। हरीचा दास॥४॥

तल्लीन व्हावे। विसरून जावे॥
रंग उधळावे। तुझ्या चित्ती॥५॥

नामस्मरण। जप तप॥
संकिर्तन। जिवा आवडे॥६॥

चाललो घेऊन। पताका दिंडी॥
तुळशी माथ्यावर। तुज भेटी॥७॥

विठ्ठल विठ्ठल। जयहरी विठ्ठल॥
सतत नामघोष। माझीया मुखी॥८॥

- गणेश म. तायडे,
   खामगांव
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: वारकरी

Swati Ramesh Bane
खूपच छान लिहली आहे कविता.
हरी विठ्ठल, हरी विठ्ठल  
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: वारकरी

गणेश म. तायडे

धन्यवाद स्वातीजी...


On 30-Aug-2016 5:59 PM, "Swati Ramesh Bane [via ई-साहित्य]" <[hidden email]> wrote:
खूपच छान लिहली आहे कविता.
हरी विठ्ठल, हरी विठ्ठल  


If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://x.2286687.n4.nabble.com/-tp4641649p4641697.html
To unsubscribe from वारकरी, click here.
NAML