गर्भितता मनातली

classic Classic list List threaded Threaded
6 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

गर्भितता मनातली

Shashank kondvilkar
खूप छान लिहितोस तू; ब-याचदा ती म्हणायची;
पण गर्भितता लिखाणातली; तीच्या अंतर्मना ना कळायची..

खरंतर तीच्या अभिप्रायामुळेच; लिखाणाला नवी उर्मी मिळायची,
तीच्या सहवासात माझीच कविता; नव्याने मला उलगडायची..

आता कविता सोबत असते; पण तीची सोबत दुरावलेय,
लिहिलेल्या प्रत्येक शब्दांमधली; शाश्वतता जणू हरवलेय..
शब्दसुमनांची बरसात करणारी; आज भाषा करते जीव सलायची..

गर्भितता लिखाणातली खरंच; तीच्या  अंतर्मना ना कळायची..
खूप छान लिहितोस तू; ब-याचदा ती म्हणायची!
Shashank kondvilkar
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: गर्भितता मनातली

Poonam
chup chan
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: गर्भितता मनातली

himali
In reply to this post by Shashank kondvilkar
MASTA
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: गर्भितता मनातली

ashok
In reply to this post by Shashank kondvilkar
nice poem.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: गर्भितता मनातली

Mahesh Lad
In reply to this post by Shashank kondvilkar
Tumachi kavita khup aahet
asha karto ki tumhi yapudhe pan ashach kavita post karal
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: गर्भितता मनातली

ankita
In reply to this post by Shashank kondvilkar
गर्भितता मनातली  पार्ट २

आपली कृपाभिलाषी

अंकिता