कविता :: स्वप्नात एकदा चार सिंव्ह मारले

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता :: स्वप्नात एकदा चार सिंव्ह मारले

Siddheshwar Vilas Patankar
स्वप्नात एकदा चार सिंव्ह मारले

अरे लेकानो मारले कसले

चांगले उभे आडवे हाणले

पुढे गेलो तर काय ?

जंगली हत्तींचा कळप चालून आला

बाह्या सरसावून ठोकून काढला एकेकाला

भिरकावून दिले गगनात सारे

अजुनी आहेत ते बनुनी गगनी तारे

याच तार्यांचे पाठ गिरविता

तुम्हासी न ठावे

असे मीच करविता

मखलाशी चालू असे मनाशी

बहुत लढे उशी घेऊन उशाशी

लढता लढता  लाथ पसारे

बायको उठुनी झाडू मारे

स्वप्न मोडिता सत्य अवतरे

मारलीस का कधी

तू खरी कबुतरे ?


सिद्धेश्वर विलास पाटणकर
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता :: स्वप्नात एकदा चार सिंव्ह मारले

yogesh sonawane
VERY NICE
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता :: स्वप्नात एकदा चार सिंव्ह मारले

siddheshwar
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
thank you very much
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता :: स्वप्नात एकदा चार सिंव्ह मारले

saumyaa
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
nice commedy poem
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता :: स्वप्नात एकदा चार सिंव्ह मारले

Siddheshwar Vilas Patankar
In reply to this post by Siddheshwar Vilas Patankar
धन्यवाद
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास