कविता

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

कविता

sanjay mane
लोकशाही

ठराविक लोकांनी
ठराविक लोकांसाठी राबवलेली
ठराविक लोकांची सत्ता
म्हणजे आमची लोकशाही

जिथे प्रामाणिकपणाचा बैल रिकामा
जिथे अडाणीपणाच येतो कामा
जिथे जातीयवादाला आरक्षणाचा मुलामा
ती म्हणजे आमची लोकशाही

जिथे आरोपांची खंत नाही
जिथे अपिलाना अंत नाही
जिथे आंदोलनांना उसंत नाही
ती म्हणजे आमची लोकशाही

युवा पिढी इंटरनेटच्या जाळ्यात फसली
मार्गदर्शक पिढी वृद्धाश्रमात बसली
बालकांची पिढी संस्काराला मुकली
आता कोण चालवणार हि आमची लोकशाही ?
संजय माने ९४२०३२४०२२
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: कविता लोकशाही

पांडुरंग कुलकर्णी
कविता सत्यदर्शी आहे. छान !