नास्तिक

classic Classic list List threaded Threaded
11 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

नास्तिक

Vikram Wadkar
आस्तिकतेच्या छपराखाली भिरभीरणारं पाखरू होण्यापेक्षा, नास्तिकतेची गरूडभरारी घेणं मला जास्त परवडतं..
कारण त्याला त्याच्या परीस्थितीपेक्षा, स्वतःच्या पंखांवर जास्त विश्वास असतो.
दगडावर कोरलेल्या मनुष्यरूपी देवाची पुजा करण्यापेक्षा, माणसांमध्ये देव शोधण्याचं वेडं बरचं काही शिकवून जातं.
मग श्रदधा आणि अंधश्रदधा यांमधली पुसटशी अंतरेही मोठी वाटू लागतात. 
आणि देवळाबाहेर उभं राहून देवळातल्या देवाला खिजवून त्याच्या हतबलतेवर हसायला मला आवडत..
आस्तिकतेच्या छपराखाली भिरभीरणारं पाखरू होण्यापेक्षा, नास्तिकतेची गरूडभरारी घेणं मला जास्त परवडतं..


तुझ्या दर्शनासाठी आलेल्या भक्तांच्या भक्तीचा व्यापार करणारे लोक पाहून स्वत्व हरवलेली माणुसकी हव्यासाने फुगलेला राक्षस बनते. आणि अंधश्रदधेच्या वावटळीत भरकटलेले काही भक्त त्या राक्षसाच्या अधिन होतात.
प्रश्न हा पडतो की, इतके होऊनही स्वतः समजून घेण्यापेक्षा, लोकांच्या अकलेचं घोडं कुठे अडतं..
आस्तिकतेच्या छपराखाली भिरभीरणारं पाखरू होण्यापेक्षा, नास्तिकतेची गरूडभरारी घेणं मला जास्त परवडतं..


समुद्रात झोकून दिलेल्या गलबतासारखं जगणं असावं.. येणा-या हवेच्या प्रवाहाबरोबर वाहतं जाणारं.. पणं त्या प्रवाहात आपला मार्ग काढणारा आणि अडथळयांना सामोरं जाण्याची शक्ती देणारा आत्मविश्वास जवळ बाळगावा..
हे करून यशाला गवसणी घालणारं आयुष्य जेव्हा घडतं, त्यातच मला नास्तिकाच्या स्वतःवरच्या श्रदधेचं गुजं सापडतं.
खरंच......
आस्तिकतेच्या छपराखाली भिरभीरणारं पाखरू होण्यापेक्षा, नास्तिकतेची गरूडभरारी घेणं मला जास्त परवडतं..


--विक्रम वाडकर
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: नास्तिक

Aniket
Excellent
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: नास्तिक

Snehal
In reply to this post by Vikram Wadkar
Mast yachyavar ekhadi kadambari asel Tur mala kadwa
snehalgadge742@gmail.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: नास्तिक

GANESH RAJOLE
In reply to this post by Vikram Wadkar
LAYEE BHARI ...MAJHA BEHAVE PN KAHI ASACH AHE...
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: नास्तिक

Pankaj
In reply to this post by Vikram Wadkar
Khup chan lihilay Vikram!

Kahi divasa purvi mazya vachnat ek pustak aala hota "Devachya Navane" aani maze suddha asach vichar aahet

"आस्तिकतेच्या छपराखाली भिरभीरणारं पाखरू होण्यापेक्षा, नास्तिकतेची गरूडभरारी घेणं मला जास्त परवडतं.."
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: नास्तिक

Nilesh Bhavar
In reply to this post by Vikram Wadkar
Ek utkrustha Vichar va Apratim Shabdarachana
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: नास्तिक

Raj Nivdange
In reply to this post by Aniket
NIce Thoughts...Bro
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: नास्तिक

SmitaVMahajan
In reply to this post by Aniket
Khup chhan ahe ...kavitat khup khare shradheche arth dadalele ahet
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: नास्तिक

sanket joshi
In reply to this post by Vikram Wadkar
kharach khup chan...
mala patla he sagla,mulat mi pn ek nastik aahe
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: नास्तिक

Mohan Kumar
In reply to this post by Vikram Wadkar
hi vikram!!

i like your thought.

asech lihit jaa yachi aaj saglyanch garaj aahe.

Best luck and keep it up.

anakhi khup lihayachay tula.

...................................
Mohan Kumar

Ek Pravshi...

Mohan Kumar -
Ek Pravasi...
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: नास्तिक

Dattatray
In reply to this post by Vikram Wadkar
 aaple v4 khupch chan aahet