बाजी दराडे

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

बाजी दराडे

मैत्रायण
This post was updated on .
परमेश्वर हा कृपाळू आहे ह्या बद्दल शंकाच नाही ,aaushyachya कोणत्या वळणावर कोण भेटेल हे कदाचित नियतीही सांगू शकत नाही
वयाची ६२ वर्षे पुरी करता करता ह्या बळीच्या दरवाज्यात एक २६ वर्षीय वामन येतो आणि बुद्धी वाणी आणि विचार पदक्रांत करून चौथे
पाउल कुठे ठेऊ म्हणून विचारतो त्याला बळीने उत्तर काय द्यायेचे?देण्यासारखे राहते तरी काय सदैव हाच प्रश्न छळत राहतो ,
माझा मित्र बाजी दराडे जेव्हा जेव्हा मला भेटतो अथवा माझ्याकडे बोलतो तेव्हा तेव्हा हा यक्ष प्रश्न माझ्या समोर उभा राहतो
ह्याला कुठल्यातरी वैचारिक खिंडीत गाठायचे म्हंटले तर ह्या शिपायाने ती खिंड अगोदरच पावन केलेली असते ,साहित्य ,काव्य विचार
लिखाण सर्वच क्षेत्रात आपला ठसा उमटवणारा हा माझा छोटा मित्र आता गणेश उत्सवासाठी गाणी लिहिणार आहे तिथेही तो बाजी
मारेलाच ह्या बद्दल शंकाच नाही ". पुणे तिथे काय उणे "मित्रानो बाजी पुण्याचः आहे.
शशांक रांगणेकर