एक वेल्हाळ पाखरु

classic Classic list List threaded Threaded
10 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

एक वेल्हाळ पाखरु

Gajanan Mule
एक वेल्हाळ पाखरु
                नभ रेखाताना
झाले गर्भार क्षितीज
                ढग पेलताना

आला उगवून इंद्रधनू
                आकाशाच्या ओटीपोटी
या कडेची त्या कडेला
                कशी सुरेख वेलांटी
 
त्याचा रंगही गहिरा
                कसा शब्दात मावेना
संध्येच्या कातरवेळी
                कसे एकटे रहावेना

ये तू होऊन पाऊस
                भिजव या वाटा
जन्मभरीच्या दु:खाचा
                काढ हलवून काटा

गजानन मुळे
Mulegajanan57@gmail.com
Gajanan Mule
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: एक वेल्हाळ पाखरु

Bharati Sarmalkar
apratim kavita !!!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: एक वेल्हाळ पाखरु

Gajanan Mule
thanks bhartiji.

2011/11/21 Bharati Sarmalkar [via ई-साहित्य] <[hidden email]>
apratim kavita !!!


If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://x.2286687.n4.nabble.com/-tp3755729p4090662.html
To unsubscribe from एक वेल्हाळ पाखरु, click here.
NAML

Gajanan Mule
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: एक वेल्हाळ पाखरु

naamagumjaayegaa@gmail.com
In reply to this post by Gajanan Mule
मजा आली वाचताना. एक एक शब्द एखाद्या दाण्यासारखा. मनमोहक. ना धों महानोरांच्या कवितांच्या पुढली पायरी. खुप सुंदर रचना.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: एक वेल्हाळ पाखरु

Gajanan Mule
thanks friend

2011/11/24 [hidden email] [via ई-साहित्य] <[hidden email]>
मजा आली वाचताना. एक एक शब्द एखाद्या दाण्यासारखा. मनमोहक. ना धों महानोरांच्या कवितांच्या पुढली पायरी. खुप सुंदर रचना.


If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://x.2286687.n4.nabble.com/-tp3755729p4103181.html
To unsubscribe from एक वेल्हाळ पाखरु, click here.
NAML

Gajanan Mule
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: एक वेल्हाळ पाखरु

yogesh sonawane
In reply to this post by Gajanan Mule
APRATIM, I THINK YOU HAVE LOST YOUR MOMENTUM. BUCK UP PLEASE. DO NOT REST. YOU HAVE TO WAKE UP AND LET OTHER WAKE UP THROUGH YOUR WORDS. CARRY ON YOUR MOMENTUM AS IT WAS IN THE PAST.

WARM REGARDS

YOGESH S.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: एक वेल्हाळ पाखरु

Gajanan Mule
धन्यवाद योगेशजी,ई साहित्य प्रतिष्ठान ला मी अनेकदा संपर्क करून पहिला पण मला प्रतिसाद मिळालाच नाही. म्हणून मी इकडे भटकणे आता जवळपास सोडून दिले आहे. माझी ही पोष्ट आता नेमकी कुठे आहे हे हि सापडत नाही. असो हा प्रदेश कदाचित आपला नसावा.Sent from my Samsung Galaxy smartphone.
-------- Original message --------
From: "yogesh sonawane [via ई-साहित्य]" <[hidden email]>
Date: 21/09/2016 4:06 pm (GMT+05:30)
To: Gajanan Mule <[hidden email]>
Subject: Re: एक वेल्हाळ पाखरु

APRATIM, I THINK YOU HAVE LOST YOUR MOMENTUM. BUCK UP PLEASE. DO NOT REST. YOU HAVE TO WAKE UP AND LET OTHER WAKE UP THROUGH YOUR WORDS. CARRY ON YOUR MOMENTUM AS IT WAS IN THE PAST.

WARM REGARDS

YOGESH S.If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://x.2286687.n4.nabble.com/-tp3755729p4641746.html
To unsubscribe from एक वेल्हाळ पाखरु, click here.
NAML
Gajanan Mule
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: एक वेल्हाळ पाखरु

siddheshwar
In reply to this post by Gajanan Mule
nitant sundar kalpanaa aahe.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: एक वेल्हाळ पाखरु

Gajanan Mule
धन्यवाद सिद्धेश्वर .
Sent from my Samsung Galaxy smartphone.
-------- Original message --------
From: "siddheshwar [via ई-साहित्य]" <[hidden email]>
Date: 26/09/2016 11:41 am (GMT+05:30)
To: Gajanan Mule <[hidden email]>
Subject: Re: एक वेल्हाळ पाखरु

nitant sundar kalpanaa aahe.


If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://x.2286687.n4.nabble.com/-tp3755729p4641773.html
To unsubscribe from एक वेल्हाळ पाखरु, click here.
NAML
Gajanan Mule
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: एक वेल्हाळ पाखरु

Gajanan Mule
In reply to this post by siddheshwar

धन्यवाद

On 27 Sep 2016 12:05 am, "mulegajanan57" <[hidden email]> wrote:
धन्यवाद सिद्धेश्वर .
Sent from my Samsung Galaxy smartphone.
-------- Original message --------
From: "siddheshwar [via ई-साहित्य]" <[hidden email]>
Date: 26/09/2016 11:41 am (GMT+05:30)
To: Gajanan Mule <[hidden email]>
Subject: Re: एक वेल्हाळ पाखरु

nitant sundar kalpanaa aahe.


If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://x.2286687.n4.nabble.com/-tp3755729p4641773.html
To unsubscribe from एक वेल्हाळ पाखरु, click here.
NAML
Gajanan Mule